Pan Tadeusz
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) sześcioro dzieci
b) ośmioro dzieci
c) dwoje dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) krwi zwierzęcej
b) buraków
c) brukwi
d) dziczyzny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Ryków ceni Polaków za:
a) odwagę
b) nieustępliwość
c) męstwo
d) waleczność
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) polowanie na niedźwiedzia
b) radę w Dobrzyniu
c) poloneza
d) walkę z Moskalami
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) woźnym
b) starostą
c) sędzią
d) klucznikiem
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Żmudź”
b) „Litwa”
c) „Zajazd”
d) „Żegota”
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) topiąc się
b) strzelając do siebie
c) wieszając się
d) zażywając truciznę
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Heglem
c) Odyńcem
d) Goethem
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Mikołaj
c) Jan
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) ksiądz Robak
b) Wojski
c) Rejent
d) Gerwazy
Rozwiązanie


Do szlachty bez majątku należą:
a) Wojski, Gerwazy i Protazy
b) Klucznik, Asesor i Rejent
c) Hrabia, Tadeusz i Protazy
d) Wojski, Podkomorzy i Asesor
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) na pole gryki
b) do lasu
c) do sadu
d) w jarzyny
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mojżesz
b) Mikołaj
c) Matyjasz
d) Marian
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) miał silną gorączkę
c) wypadł z okna
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
b) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
c) idyllicznym nastrojem
d) wątkami miłosnymi
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) tygodnia
b) trzech dni
c) dziesięciu dni
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Żydowski
c) Legion Włoski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) we Włoszech
c) we Francji
d) w Turcji
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Kołłątaja
b) Tadeusza Kościuszki
c) króla Stanisława
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) bigos
b) kapuśniak
c) kołduny litewskie
d) grochówkę
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) na Krymie
c) w Petersburgu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) ksiądz Robak
b) Telimena
c) Sędzia
d) Wojski
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) nikogo z wymienionych
b) Wojskiego
c) Rejenta
d) Asesora
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) polskiej
b) angielskiej
c) włoskiej
d) francuskiej
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami polowań i grzybobrania
b) opisami zjawisk przyrody
c) opisami wyglądu bohaterów
d) opisami strojów i zwyczajów
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) gęślarką
b) boginią
c) zjawą
d) nimfą
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) lata konformizmu i upadku idei narodowych
b) momenty upadku narodowego
c) chwile przełomowe dla narodu polskiego
d) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Podkomorzy
b) Sędzia
c) Wojski
d) Tadeusz
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dwadzieścia jeden lat
b) osiemnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) dziewiętnaście lat
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) francuskim
b) włoskim
c) hiszpańskim
d) angielskim
Rozwiązanie

Płuta był:
a) generałem
b) kapitanem
c) marszałkiem
d) majorem
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) Hrabiemu
b) księdzu Robakowi
c) Tadeuszowi
d) dla klasztoru
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
b) opowieści powstańców
c) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
d) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1812 roku
c) 1814 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) piątek
b) niedzielę
c) środę
d) sobotę
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów granicznych
b) podobieństwa nazwisk
c) sporów o psy myśliwskie
d) nieudanych polowań
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Zosia i Podkomorzy
b) Asesor i Tekla
c) Rejent i Telimena
d) Tadeusz i Zosia
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) utożsamiający się z bohaterami
b) będący podmiotem lirycznym
c) wszechwiedzący
d) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) pareo
b) kalosze
c) płaszcz przeciwdeszczowy
d) słomkowy kapelusz
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1835 roku
b) 1833 roku
c) 1834 roku
d) 1836 roku
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) piętnaście lat
b) pięć lat
c) dziesięć lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Genowefa
b) Brunona
c) Apostazego
d) Andrzeja
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) bernardynem
b) dominikaninem
c) kamedułą
d) jezuitą
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wszechobecny
c) wtopiony w społeczeństwo
d) obiektywny
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) z polskiego sejmu
b) prezentujące królów polskich
c) przedstawiające chwałę polskiego oręża
d) prezentujące największych polskich dowódców
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Klucznikiem
b) Mopankiem
c) Kurkiem
d) Prusakiem
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) trwa w poczuciu patriotyzmu
b) jest ostoją dawnej tradycji
c) jest wyidealizowana
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Sybir
b) na Ukrainę
c) do Petersburga
d) do Francji
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) w Małopolsce
c) na Litwie
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
b) występowaniu podmiotu lirycznego
c) obiektywnemu opisowi
d) dystansowi narratora
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) dniu świątecznym
b) braku lęku przed złodziejami
c) oczekiwaniu na gości
d) gościnności właściciela
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki i epiki
b) dramatu i epiki
c) liryki i dramatu
d) liryki, epiki i dramatu
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) literatury łacińskiej
c) lingwistyki
d) polonistyki
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) reform carskich
b) Targowicy
c) uchwalenia konstytucji
d) I rozbioru Polski
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Mazowsza
b) Małopolski
c) Podlasia
d) Kaszub
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Wojski
b) Asesor
c) Podkomorzy
d) Sędzia
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) patetyczny
b) prozaiczny
c) niekonwencjonalny
d) sztampowy
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) w Kownie
c) w Wilnie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) wielowątkowości fabuły
b) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
c) błędnej strukturze dzieła
d) gadulstwie narratora
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Rozmyślań”
b) „Świątynią Milczenia”
c) „Świątynią Dumania”
d) „Świątynią Melancholii”
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) na zamku Horeszków
b) w karczmie Jankiela
c) w Dobrzyniu
d) w Soplicowie
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1818
c) 1824
d) 1820
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
b) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
c) niechęć do walki szlachty
d) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Paryża
b) Częstochowy
c) Wilna
d) Rzymu
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) borowika
b) rydza
c) muchomora
d) koźlarza
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź dobrobytu
b) zapowiedź wojny
c) zły znak
d) oznakę gwałtownych zmian
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) cnoty
c) wolności
d) wiedzy
Rozwiązanie

Tagi: