Pan Tadeusz
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Protazy jest:
a) starostą
b) klucznikiem
c) sędzią
d) woźnym
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) nimfą
b) zjawą
c) boginią
d) gęślarką
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Czarna polewka to zupa z:
a) buraków
b) krwi zwierzęcej
c) brukwi
d) dziczyzny
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) sztampowy
b) prozaiczny
c) patetyczny
d) niekonwencjonalny
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) błędnej strukturze dzieła
b) gadulstwie narratora
c) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
d) wielowątkowości fabuły
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) francuskiej
b) włoskiej
c) polskiej
d) angielskiej
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) we Lwowie
c) w Wilnie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1836 roku
b) 1833 roku
c) 1835 roku
d) 1834 roku
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
b) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
c) niechęć do walki szlachty
d) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Brunona
b) Andrzeja
c) Apostazego
d) Genowefa
Rozwiązanie


Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Zygmunt
c) Bernard
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Płuta był:
a) kapitanem
b) generałem
c) marszałkiem
d) majorem
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) dystansowi narratora
b) obiektywnemu opisowi
c) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
d) występowaniu podmiotu lirycznego
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) obiektywny
b) wtopiony w społeczeństwo
c) wszechobecny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mikołaj
b) Mojżesz
c) Marian
d) Matyjasz
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Dumania”
b) „Świątynią Melancholii”
c) „Świątynią Milczenia”
d) „Świątynią Rozmyślań”
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Tadeusz
b) Podkomorzy
c) Sędzia
d) Wojski
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) dla klasztoru
b) księdzu Robakowi
c) Tadeuszowi
d) Hrabiemu
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) nieustępliwość
b) waleczność
c) odwagę
d) męstwo
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
b) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
c) opowieści powstańców
d) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Wojski
b) ksiądz Robak
c) Rejent
d) Gerwazy
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Odyńcem
c) Goethem
d) Heglem
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź wojny
b) zły znak
c) zapowiedź dobrobytu
d) oznakę gwałtownych zmian
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Wojski, Gerwazy i Protazy
b) Klucznik, Asesor i Rejent
c) Wojski, Podkomorzy i Asesor
d) Hrabia, Tadeusz i Protazy
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1811 roku
c) 1814 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Włoski
c) Legion Grecki
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) osiemnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) dwadzieścia jeden lat
d) dziewiętnaście lat
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki i epiki
b) liryki, epiki i dramatu
c) liryki i dramatu
d) dramatu i epiki
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) króla Stanisława
b) Napoleona Bonaparte
c) Tadeusza Kościuszki
d) Kołłątaja
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) idyllicznym nastrojem
b) wątkami miłosnymi
c) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
d) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Sędzia
b) ksiądz Robak
c) Telimena
d) Wojski
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1820
c) 1824
d) 1822
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Zosia i Podkomorzy
b) Tadeusz i Zosia
c) Asesor i Tekla
d) Rejent i Telimena
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Ukrainę
b) na Sybir
c) do Petersburga
d) do Francji
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w karczmie Jankiela
b) w Dobrzyniu
c) na zamku Horeszków
d) w Soplicowie
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) tygodnia
b) pięciu dni
c) trzech dni
d) dziesięciu dni
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Litwie
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) pareo
b) kalosze
c) płaszcz przeciwdeszczowy
d) słomkowy kapelusz
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) wypadł z okna
c) miał silną gorączkę
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) I rozbioru Polski
b) Targowicy
c) reform carskich
d) uchwalenia konstytucji
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Podkomorzy
b) Asesor
c) Wojski
d) Sędzia
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) na pole gryki
b) w jarzyny
c) do lasu
d) do sadu
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) niedzielę
b) piątek
c) środę
d) sobotę
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów o psy myśliwskie
b) nieudanych polowań
c) podobieństwa nazwisk
d) sporów granicznych
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) gościnności właściciela
b) dniu świątecznym
c) braku lęku przed złodziejami
d) oczekiwaniu na gości
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) literatury łacińskiej
b) polonistyki
c) lingwistyki
d) języków słowiańskich
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) trwa w poczuciu patriotyzmu
c) jest wyidealizowana
d) jest ostoją dawnej tradycji
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) sześcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) dwoje dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Litwa”
b) „Żmudź”
c) „Żegota”
d) „Zajazd”
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Petersburgu
b) na Krymie
c) w Moskwie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Wilna
b) Paryża
c) Częstochowy
d) Rzymu
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Małopolski
b) Podlasia
c) Mazowsza
d) Kaszub
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) kamedułą
b) dominikaninem
c) jezuitą
d) bernardynem
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) wiedzy
c) cnoty
d) miłości
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) momenty upadku narodowego
b) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
c) lata konformizmu i upadku idei narodowych
d) chwile przełomowe dla narodu polskiego
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) kołduny litewskie
b) bigos
c) kapuśniak
d) grochówkę
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) włoskim
b) francuskim
c) angielskim
d) hiszpańskim
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Mopankiem
b) Prusakiem
c) Kurkiem
d) Klucznikiem
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami wyglądu bohaterów
b) opisami zjawisk przyrody
c) opisami strojów i zwyczajów
d) opisami polowań i grzybobrania
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) poloneza
b) polowanie na niedźwiedzia
c) radę w Dobrzyniu
d) walkę z Moskalami
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) z polskiego sejmu
b) przedstawiające chwałę polskiego oręża
c) prezentujące królów polskich
d) prezentujące największych polskich dowódców
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Asesora
b) nikogo z wymienionych
c) Wojskiego
d) Rejenta
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) we Francji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) pięć lat
b) piętnaście lat
c) dziesięć lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
b) wszechwiedzący
c) utożsamiający się z bohaterami
d) będący podmiotem lirycznym
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) borowika
b) rydza
c) koźlarza
d) muchomora
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) zażywając truciznę
b) wieszając się
c) strzelając do siebie
d) topiąc się
Rozwiązanie

Tagi: