Pan Tadeusz
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Melancholii”
b) „Świątynią Milczenia”
c) „Świątynią Dumania”
d) „Świątynią Rozmyślań”
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wszechobecny
b) wtopiony w społeczeństwo
c) obiektywny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) języków słowiańskich
c) literatury łacińskiej
d) polonistyki
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) cnoty
c) wiedzy
d) wolności
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
b) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
c) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
d) opowieści powstańców
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1811 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) momenty upadku narodowego
b) lata konformizmu i upadku idei narodowych
c) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
d) chwile przełomowe dla narodu polskiego
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) nikogo z wymienionych
b) Asesora
c) Rejenta
d) Wojskiego
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) złamał nogę
c) wypadł z okna
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) sobotę
b) niedzielę
c) piątek
d) środę
Rozwiązanie


Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) bigos
b) grochówkę
c) kołduny litewskie
d) kapuśniak
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) jest ostoją dawnej tradycji
b) trwa w poczuciu patriotyzmu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest wyidealizowana
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Andrzeja
b) Apostazego
c) Brunona
d) Genowefa
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź dobrobytu
b) zapowiedź wojny
c) zły znak
d) oznakę gwałtownych zmian
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Podkomorzy
b) Sędzia
c) Wojski
d) Asesor
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) oczekiwaniu na gości
b) gościnności właściciela
c) braku lęku przed złodziejami
d) dniu świątecznym
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) wątkami miłosnymi
b) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
c) idyllicznym nastrojem
d) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
b) będący podmiotem lirycznym
c) wszechwiedzący
d) utożsamiający się z bohaterami
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1834 roku
b) 1835 roku
c) 1836 roku
d) 1833 roku
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki i epiki
b) liryki, epiki i dramatu
c) liryki i dramatu
d) dramatu i epiki
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Podlasia
b) Małopolski
c) Mazowsza
d) Kaszub
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) reform carskich
b) uchwalenia konstytucji
c) Targowicy
d) I rozbioru Polski
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
b) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
c) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
d) niechęć do walki szlachty
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) obiektywnemu opisowi
b) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
c) dystansowi narratora
d) występowaniu podmiotu lirycznego
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Sybir
b) na Ukrainę
c) do Francji
d) do Petersburga
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami wyglądu bohaterów
b) opisami strojów i zwyczajów
c) opisami zjawisk przyrody
d) opisami polowań i grzybobrania
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) męstwo
b) waleczność
c) nieustępliwość
d) odwagę
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) walkę z Moskalami
b) polowanie na niedźwiedzia
c) radę w Dobrzyniu
d) poloneza
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) francuskim
b) włoskim
c) angielskim
d) hiszpańskim
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Sędzia
b) Wojski
c) Tadeusz
d) Podkomorzy
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Prusakiem
b) Mopankiem
c) Kurkiem
d) Klucznikiem
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) prozaiczny
b) sztampowy
c) niekonwencjonalny
d) patetyczny
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Jan
c) Mikołaj
d) Bernard
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) topiąc się
b) strzelając do siebie
c) wieszając się
d) zażywając truciznę
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) przedstawiające chwałę polskiego oręża
b) prezentujące największych polskich dowódców
c) z polskiego sejmu
d) prezentujące królów polskich
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Żydowski
c) Legion Włoski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) we Włoszech
c) we Francji
d) w Turcji
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Wojski, Gerwazy i Protazy
b) Hrabia, Tadeusz i Protazy
c) Wojski, Podkomorzy i Asesor
d) Klucznik, Asesor i Rejent
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) kamedułą
b) jezuitą
c) dominikaninem
d) bernardynem
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w Dobrzyniu
b) w karczmie Jankiela
c) na zamku Horeszków
d) w Soplicowie
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dwadzieścia lat
b) osiemnaście lat
c) dziewiętnaście lat
d) dwadzieścia jeden lat
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) pięć lat
b) dziesięć lat
c) dwadzieścia lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Wielkopolsce
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) nimfą
b) boginią
c) gęślarką
d) zjawą
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) ksiądz Robak
b) Wojski
c) Gerwazy
d) Rejent
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Częstochowy
b) Wilna
c) Rzymu
d) Paryża
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Napoleona Bonaparte
b) Tadeusza Kościuszki
c) Kołłątaja
d) króla Stanisława
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mikołaj
b) Matyjasz
c) Marian
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Płuta był:
a) marszałkiem
b) kapitanem
c) generałem
d) majorem
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) dziczyzny
b) brukwi
c) krwi zwierzęcej
d) buraków
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) w Petersburgu
c) w Moskwie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) w jarzyny
b) do sadu
c) na pole gryki
d) do lasu
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Goethem
c) Krasińskim
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1820
c) 1818
d) 1824
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) muchomora
b) rydza
c) koźlarza
d) borowika
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Litwa”
b) „Zajazd”
c) „Żmudź”
d) „Żegota”
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) woźnym
b) starostą
c) klucznikiem
d) sędzią
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) błędnej strukturze dzieła
b) gadulstwie narratora
c) wielowątkowości fabuły
d) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) kalosze
b) pareo
c) słomkowy kapelusz
d) płaszcz przeciwdeszczowy
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) ośmioro dzieci
c) sześcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) polskiej
b) angielskiej
c) francuskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Sędzia
b) Wojski
c) Telimena
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) podobieństwa nazwisk
b) nieudanych polowań
c) sporów o psy myśliwskie
d) sporów granicznych
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) trzech dni
b) tygodnia
c) pięciu dni
d) dziesięciu dni
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Rejent i Telimena
b) Zosia i Podkomorzy
c) Tadeusz i Zosia
d) Asesor i Tekla
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) dla klasztoru
b) Tadeuszowi
c) księdzu Robakowi
d) Hrabiemu
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Krakowie
c) we Lwowie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: