Pan Tadeusz
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) muchomora
b) borowika
c) koźlarza
d) rydza
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) w jarzyny
b) na pole gryki
c) do lasu
d) do sadu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) wypadł z okna
c) miał silną gorączkę
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami zjawisk przyrody
b) opisami strojów i zwyczajów
c) opisami polowań i grzybobrania
d) opisami wyglądu bohaterów
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) występowaniu podmiotu lirycznego
b) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
c) obiektywnemu opisowi
d) dystansowi narratora
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Odyńcem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Asesora
b) Wojskiego
c) nikogo z wymienionych
d) Rejenta
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Sędzia
b) Telimena
c) Wojski
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Grecji
c) we Włoszech
d) w Turcji
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Brunona
b) Genowefa
c) Andrzeja
d) Apostazego
Rozwiązanie


Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Podlasia
b) Małopolski
c) Mazowsza
d) Kaszub
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) poloneza
b) radę w Dobrzyniu
c) walkę z Moskalami
d) polowanie na niedźwiedzia
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) strzelając do siebie
b) wieszając się
c) topiąc się
d) zażywając truciznę
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Litwa”
b) „Zajazd”
c) „Żegota”
d) „Żmudź”
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) osiemnaście lat
b) dwadzieścia jeden lat
c) dziewiętnaście lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) klucznikiem
b) sędzią
c) woźnym
d) starostą
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) waleczność
b) męstwo
c) odwagę
d) nieustępliwość
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Zygmunt
c) Jan
d) Bernard
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
b) wątkami miłosnymi
c) idyllicznym nastrojem
d) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
b) utożsamiający się z bohaterami
c) wszechwiedzący
d) będący podmiotem lirycznym
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) sobotę
b) piątek
c) środę
d) niedzielę
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1809 roku
c) 1812 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) na Litwie
c) na Mazowszu
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) Targowicy
b) I rozbioru Polski
c) uchwalenia konstytucji
d) reform carskich
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Litewski
c) Legion Żydowski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Tadeusz i Zosia
b) Zosia i Podkomorzy
c) Rejent i Telimena
d) Asesor i Tekla
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Marian
b) Matyjasz
c) Mojżesz
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w karczmie Jankiela
b) w Dobrzyniu
c) na zamku Horeszków
d) w Soplicowie
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wiedzy
c) wolności
d) miłości
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) oczekiwaniu na gości
b) braku lęku przed złodziejami
c) dniu świątecznym
d) gościnności właściciela
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) gadulstwie narratora
b) błędnej strukturze dzieła
c) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
d) wielowątkowości fabuły
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) hiszpańskim
b) włoskim
c) francuskim
d) angielskim
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Hrabia, Tadeusz i Protazy
b) Wojski, Podkomorzy i Asesor
c) Klucznik, Asesor i Rejent
d) Wojski, Gerwazy i Protazy
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) jest ostoją dawnej tradycji
b) jest wyidealizowana
c) trwa w poczuciu patriotyzmu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
b) opowieści powstańców
c) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
d) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Rzymu
b) Wilna
c) Częstochowy
d) Paryża
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1820
c) 1822
d) 1818
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) niechęć do walki szlachty
b) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
c) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
d) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) Hrabiemu
b) księdzu Robakowi
c) Tadeuszowi
d) dla klasztoru
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Wojski
b) Asesor
c) Sędzia
d) Podkomorzy
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów o psy myśliwskie
b) sporów granicznych
c) nieudanych polowań
d) podobieństwa nazwisk
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) ośmioro dzieci
c) czworo dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Melancholii”
b) „Świątynią Milczenia”
c) „Świątynią Rozmyślań”
d) „Świątynią Dumania”
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Moskwie
c) na Krymie
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Gerwazy
b) Rejent
c) Wojski
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź wojny
b) zły znak
c) oznakę gwałtownych zmian
d) zapowiedź dobrobytu
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) przedstawiające chwałę polskiego oręża
b) prezentujące największych polskich dowódców
c) prezentujące królów polskich
d) z polskiego sejmu
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Krakowie
c) w Kownie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) chwile przełomowe dla narodu polskiego
b) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
c) lata konformizmu i upadku idei narodowych
d) momenty upadku narodowego
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Sędzia
b) Podkomorzy
c) Wojski
d) Tadeusz
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Tadeusza Kościuszki
b) Napoleona Bonaparte
c) Kołłątaja
d) króla Stanisława
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) dziesięciu dni
c) trzech dni
d) tygodnia
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) kamedułą
b) dominikaninem
c) jezuitą
d) bernardynem
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) literatury łacińskiej
c) lingwistyki
d) języków słowiańskich
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) kalosze
b) płaszcz przeciwdeszczowy
c) pareo
d) słomkowy kapelusz
Rozwiązanie

Płuta był:
a) kapitanem
b) marszałkiem
c) generałem
d) majorem
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) bigos
b) grochówkę
c) kapuśniak
d) kołduny litewskie
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1833 roku
b) 1836 roku
c) 1835 roku
d) 1834 roku
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) obiektywny
b) wtopiony w społeczeństwo
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wszechobecny
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Ukrainę
b) na Sybir
c) do Francji
d) do Petersburga
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) angielskiej
b) polskiej
c) włoskiej
d) francuskiej
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) dziesięć lat
b) dwadzieścia lat
c) pięć lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Kurkiem
b) Mopankiem
c) Prusakiem
d) Klucznikiem
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki, epiki i dramatu
b) liryki i dramatu
c) liryki i epiki
d) dramatu i epiki
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) boginią
b) gęślarką
c) nimfą
d) zjawą
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) buraków
b) krwi zwierzęcej
c) brukwi
d) dziczyzny
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) prozaiczny
b) patetyczny
c) niekonwencjonalny
d) sztampowy
Rozwiązanie

Tagi: