Pan Tadeusz
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki i dramatu
b) dramatu i epiki
c) liryki i epiki
d) liryki, epiki i dramatu
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) tygodnia
b) pięciu dni
c) trzech dni
d) dziesięciu dni
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Wilna
b) Częstochowy
c) Rzymu
d) Paryża
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) Tadeuszowi
b) księdzu Robakowi
c) Hrabiemu
d) dla klasztoru
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) dominikaninem
b) bernardynem
c) jezuitą
d) kamedułą
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Kurkiem
b) Prusakiem
c) Klucznikiem
d) Mopankiem
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) gęślarką
b) zjawą
c) nimfą
d) boginią
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1812 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Klucznik, Asesor i Rejent
b) Wojski, Gerwazy i Protazy
c) Wojski, Podkomorzy i Asesor
d) Hrabia, Tadeusz i Protazy
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) dystansowi narratora
b) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
c) występowaniu podmiotu lirycznego
d) obiektywnemu opisowi
Rozwiązanie


Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) borowika
b) koźlarza
c) rydza
d) muchomora
Rozwiązanie

Płuta był:
a) generałem
b) kapitanem
c) majorem
d) marszałkiem
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) patetyczny
c) sztampowy
d) prozaiczny
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) gadulstwie narratora
b) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
c) wielowątkowości fabuły
d) błędnej strukturze dzieła
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) ośmioro dzieci
c) czworo dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) uchwalenia konstytucji
b) reform carskich
c) I rozbioru Polski
d) Targowicy
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Wojskiego
b) Asesora
c) Rejenta
d) nikogo z wymienionych
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) piątek
b) środę
c) niedzielę
d) sobotę
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) trwa w poczuciu patriotyzmu
b) jest wyidealizowana
c) jest ostoją dawnej tradycji
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) płaszcz przeciwdeszczowy
b) pareo
c) kalosze
d) słomkowy kapelusz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Sędzia
b) Podkomorzy
c) Wojski
d) Tadeusz
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w Kownie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) kapuśniak
b) bigos
c) grochówkę
d) kołduny litewskie
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wiedzy
c) wolności
d) cnoty
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) angielskiej
b) polskiej
c) włoskiej
d) francuskiej
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Mikołaj
c) Jan
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1833 roku
b) 1834 roku
c) 1836 roku
d) 1835 roku
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) włoskim
b) francuskim
c) angielskim
d) hiszpańskim
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
b) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
c) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
d) opowieści powstańców
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dwadzieścia jeden lat
b) dwadzieścia lat
c) dziewiętnaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Rejent
b) Wojski
c) ksiądz Robak
d) Gerwazy
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) zachorował na zapalenie płuc
c) miał silną gorączkę
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Apostazego
b) Genowefa
c) Andrzeja
d) Brunona
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów granicznych
b) podobieństwa nazwisk
c) sporów o psy myśliwskie
d) nieudanych polowań
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) radę w Dobrzyniu
b) walkę z Moskalami
c) poloneza
d) polowanie na niedźwiedzia
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1822
c) 1818
d) 1824
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) lata konformizmu i upadku idei narodowych
b) momenty upadku narodowego
c) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
d) chwile przełomowe dla narodu polskiego
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) męstwo
b) nieustępliwość
c) waleczność
d) odwagę
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Petersburgu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Moskwie
d) na Krymie
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami polowań i grzybobrania
b) opisami strojów i zwyczajów
c) opisami wyglądu bohaterów
d) opisami zjawisk przyrody
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Tadeusz i Zosia
b) Zosia i Podkomorzy
c) Rejent i Telimena
d) Asesor i Tekla
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź dobrobytu
b) oznakę gwałtownych zmian
c) zły znak
d) zapowiedź wojny
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
b) wątkami miłosnymi
c) idyllicznym nastrojem
d) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) dziesięć lat
b) dwadzieścia lat
c) piętnaście lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Sybir
b) na Ukrainę
c) do Petersburga
d) do Francji
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) zażywając truciznę
b) wieszając się
c) topiąc się
d) strzelając do siebie
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
b) utożsamiający się z bohaterami
c) będący podmiotem lirycznym
d) wszechwiedzący
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Podlasia
b) Małopolski
c) Kaszub
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) dziczyzny
b) krwi zwierzęcej
c) buraków
d) brukwi
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) we Francji
c) w Grecji
d) w Turcji
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wtopiony w społeczeństwo
b) obiektywny
c) wszechobecny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Asesor
b) Sędzia
c) Podkomorzy
d) Wojski
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mojżesz
b) Mikołaj
c) Matyjasz
d) Marian
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Sędzia
b) Telimena
c) Wojski
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) w jarzyny
b) do lasu
c) do sadu
d) na pole gryki
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Krasińskim
c) Heglem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
b) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
c) niechęć do walki szlachty
d) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) klucznikiem
b) woźnym
c) sędzią
d) starostą
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) języków słowiańskich
c) lingwistyki
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w Dobrzyniu
b) na zamku Horeszków
c) w Soplicowie
d) w karczmie Jankiela
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Kołłątaja
b) króla Stanisława
c) Tadeusza Kościuszki
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) z polskiego sejmu
b) prezentujące największych polskich dowódców
c) prezentujące królów polskich
d) przedstawiające chwałę polskiego oręża
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Grecki
c) Legion Włoski
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Melancholii”
b) „Świątynią Dumania”
c) „Świątynią Milczenia”
d) „Świątynią Rozmyślań”
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Litwie
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) oczekiwaniu na gości
b) braku lęku przed złodziejami
c) gościnności właściciela
d) dniu świątecznym
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Zajazd”
b) „Żegota”
c) „Żmudź”
d) „Litwa”
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: