Pan Tadeusz
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Największe uczty odbywają się:
a) w Soplicowie
b) w Dobrzyniu
c) na zamku Horeszków
d) w karczmie Jankiela
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Klucznikiem
b) Prusakiem
c) Mopankiem
d) Kurkiem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Jan
c) Bernard
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Grecki
c) Legion Żydowski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) poloneza
b) walkę z Moskalami
c) polowanie na niedźwiedzia
d) radę w Dobrzyniu
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) dziesięć lat
b) dwadzieścia lat
c) pięć lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) nieustępliwość
b) odwagę
c) męstwo
d) waleczność
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) trzech dni
b) tygodnia
c) pięciu dni
d) dziesięciu dni
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami strojów i zwyczajów
b) opisami polowań i grzybobrania
c) opisami zjawisk przyrody
d) opisami wyglądu bohaterów
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) wszechwiedzący
b) będący podmiotem lirycznym
c) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
d) utożsamiający się z bohaterami
Rozwiązanie


Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) niechęć do walki szlachty
b) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
c) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
d) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Milczenia”
b) „Świątynią Rozmyślań”
c) „Świątynią Melancholii”
d) „Świątynią Dumania”
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Zosia i Podkomorzy
b) Asesor i Tekla
c) Tadeusz i Zosia
d) Rejent i Telimena
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wolności
c) wiedzy
d) miłości
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1836 roku
b) 1834 roku
c) 1835 roku
d) 1833 roku
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) we Lwowie
c) w Krakowie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Brunona
b) Apostazego
c) Andrzeja
d) Genowefa
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) dla klasztoru
b) księdzu Robakowi
c) Tadeuszowi
d) Hrabiemu
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Kaszub
b) Mazowsza
c) Małopolski
d) Podlasia
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zły znak
b) oznakę gwałtownych zmian
c) zapowiedź dobrobytu
d) zapowiedź wojny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Litwa”
b) „Zajazd”
c) „Żegota”
d) „Żmudź”
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) sobotę
b) niedzielę
c) piątek
d) środę
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
b) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
c) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
d) opowieści powstańców
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) zachorował na zapalenie płuc
c) złamał nogę
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) brukwi
b) krwi zwierzęcej
c) buraków
d) dziczyzny
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) na pole gryki
b) do lasu
c) do sadu
d) w jarzyny
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) błędnej strukturze dzieła
b) wielowątkowości fabuły
c) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
d) gadulstwie narratora
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Ukrainę
b) na Sybir
c) do Francji
d) do Petersburga
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wtopiony w społeczeństwo
c) obiektywny
d) wszechobecny
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mojżesz
b) Matyjasz
c) Mikołaj
d) Marian
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) borowika
b) koźlarza
c) rydza
d) muchomora
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) kamedułą
b) bernardynem
c) dominikaninem
d) jezuitą
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) dwoje dzieci
c) czworo dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) na Mazowszu
c) w Wielkopolsce
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1811 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) literatury łacińskiej
b) języków słowiańskich
c) polonistyki
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Napoleona Bonaparte
b) Tadeusza Kościuszki
c) Kołłątaja
d) króla Stanisława
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) kołduny litewskie
b) kapuśniak
c) bigos
d) grochówkę
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
b) chwile przełomowe dla narodu polskiego
c) lata konformizmu i upadku idei narodowych
d) momenty upadku narodowego
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
b) dystansowi narratora
c) występowaniu podmiotu lirycznego
d) obiektywnemu opisowi
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) angielskim
b) włoskim
c) hiszpańskim
d) francuskim
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) sztampowy
b) niekonwencjonalny
c) patetyczny
d) prozaiczny
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dziewiętnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) osiemnaście lat
d) dwadzieścia jeden lat
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Podkomorzy
b) Wojski
c) Sędzia
d) Asesor
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) słomkowy kapelusz
b) płaszcz przeciwdeszczowy
c) pareo
d) kalosze
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) angielskiej
b) francuskiej
c) włoskiej
d) polskiej
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów o psy myśliwskie
b) sporów granicznych
c) nieudanych polowań
d) podobieństwa nazwisk
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) w Petersburgu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w Moskwie
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Grecji
c) w Turcji
d) we Francji
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) zażywając truciznę
b) strzelając do siebie
c) topiąc się
d) wieszając się
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Wojskiego
b) nikogo z wymienionych
c) Asesora
d) Rejenta
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1824
c) 1818
d) 1820
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Wojski, Gerwazy i Protazy
b) Hrabia, Tadeusz i Protazy
c) Klucznik, Asesor i Rejent
d) Wojski, Podkomorzy i Asesor
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Rejent
b) ksiądz Robak
c) Wojski
d) Gerwazy
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Częstochowy
b) Rzymu
c) Wilna
d) Paryża
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) dramatu i epiki
b) liryki i epiki
c) liryki i dramatu
d) liryki, epiki i dramatu
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) I rozbioru Polski
b) uchwalenia konstytucji
c) Targowicy
d) reform carskich
Rozwiązanie

Płuta był:
a) generałem
b) majorem
c) marszałkiem
d) kapitanem
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) jest wyidealizowana
b) trwa w poczuciu patriotyzmu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest ostoją dawnej tradycji
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Tadeusz
b) Sędzia
c) Wojski
d) Podkomorzy
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) gęślarką
b) boginią
c) nimfą
d) zjawą
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) z polskiego sejmu
b) prezentujące królów polskich
c) przedstawiające chwałę polskiego oręża
d) prezentujące największych polskich dowódców
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) wątkami miłosnymi
b) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
c) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
d) idyllicznym nastrojem
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) gościnności właściciela
b) oczekiwaniu na gości
c) dniu świątecznym
d) braku lęku przed złodziejami
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Odyńcem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Telimena
b) ksiądz Robak
c) Wojski
d) Sędzia
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) sędzią
b) starostą
c) klucznikiem
d) woźnym
Rozwiązanie

Tagi: