strona główna lektury http://ostatnidzwonek.pl/pt/ ----------------
 Pan Tadeusz
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mikołaj
b) Marian
c) Mojżesz
d) Matyjasz
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Krasińskim
c) Odyńcem
d) Goethem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Bernard
c) Zygmunt
d) Jan
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Tadeusz i Zosia
b) Asesor i Tekla
c) Zosia i Podkomorzy
d) Rejent i Telimena
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wszechobecny
b) wtopiony w społeczeństwo
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) obiektywny
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Krakowie
c) we Lwowie
d) w Kownie
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) będący podmiotem lirycznym
b) wszechwiedzący
c) utożsamiający się z bohaterami
d) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Gerwazy
b) Wojski
c) Rejent
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) w Moskwie
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) strzelając do siebie
b) wieszając się
c) zażywając truciznę
d) topiąc się
Rozwiązanie


Płuta był:
a) kapitanem
b) majorem
c) generałem
d) marszałkiem
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Rejenta
b) Wojskiego
c) nikogo z wymienionych
d) Asesora
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Podkomorzy
b) Tadeusz
c) Sędzia
d) Wojski
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Klucznikiem
b) Mopankiem
c) Prusakiem
d) Kurkiem
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Podlasia
b) Kaszub
c) Mazowsza
d) Małopolski
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) waleczność
b) nieustępliwość
c) odwagę
d) męstwo
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) czworo dzieci
c) sześcioro dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) francuskiej
b) angielskiej
c) polskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) sztampowy
b) niekonwencjonalny
c) patetyczny
d) prozaiczny
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
b) niechęć do walki szlachty
c) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
d) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Protazy jest:
a) klucznikiem
b) woźnym
c) sędzią
d) starostą
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) we Włoszech
c) w Grecji
d) w Turcji
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Klucznik, Asesor i Rejent
b) Wojski, Podkomorzy i Asesor
c) Wojski, Gerwazy i Protazy
d) Hrabia, Tadeusz i Protazy
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) kamedułą
b) bernardynem
c) jezuitą
d) dominikaninem
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) oznakę gwałtownych zmian
b) zapowiedź wojny
c) zapowiedź dobrobytu
d) zły znak
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Podkomorzy
b) Sędzia
c) Asesor
d) Wojski
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Brunona
b) Genowefa
c) Andrzeja
d) Apostazego
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) słomkowy kapelusz
b) płaszcz przeciwdeszczowy
c) pareo
d) kalosze
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) trwa w poczuciu patriotyzmu
b) jest ostoją dawnej tradycji
c) jest wyidealizowana
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów o psy myśliwskie
b) podobieństwa nazwisk
c) nieudanych polowań
d) sporów granicznych
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) obiektywnemu opisowi
b) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
c) dystansowi narratora
d) występowaniu podmiotu lirycznego
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) do sadu
b) do lasu
c) w jarzyny
d) na pole gryki
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Napoleona Bonaparte
b) Kołłątaja
c) Tadeusza Kościuszki
d) króla Stanisława
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) reform carskich
b) uchwalenia konstytucji
c) Targowicy
d) I rozbioru Polski
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) kołduny litewskie
b) kapuśniak
c) bigos
d) grochówkę
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Żegota”
b) „Żmudź”
c) „Litwa”
d) „Zajazd”
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) opowieści powstańców
b) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
c) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
d) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Sybir
b) do Francji
c) na Ukrainę
d) do Petersburga
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1836 roku
b) 1833 roku
c) 1834 roku
d) 1835 roku
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) gadulstwie narratora
b) błędnej strukturze dzieła
c) wielowątkowości fabuły
d) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) Tadeuszowi
b) dla klasztoru
c) księdzu Robakowi
d) Hrabiemu
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Rzymu
b) Wilna
c) Paryża
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) boginią
b) gęślarką
c) nimfą
d) zjawą
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) radę w Dobrzyniu
b) poloneza
c) polowanie na niedźwiedzia
d) walkę z Moskalami
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) angielskim
b) francuskim
c) hiszpańskim
d) włoskim
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) w Wielkopolsce
c) na Mazowszu
d) na Litwie
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) przedstawiające chwałę polskiego oręża
b) prezentujące królów polskich
c) z polskiego sejmu
d) prezentujące największych polskich dowódców
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) oczekiwaniu na gości
b) gościnności właściciela
c) dniu świątecznym
d) braku lęku przed złodziejami
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) literatury łacińskiej
c) języków słowiańskich
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) sobotę
b) niedzielę
c) piątek
d) środę
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Litewski
c) Legion Włoski
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) koźlarza
b) borowika
c) muchomora
d) rydza
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami zjawisk przyrody
b) opisami strojów i zwyczajów
c) opisami polowań i grzybobrania
d) opisami wyglądu bohaterów
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) idyllicznym nastrojem
b) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
c) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
d) wątkami miłosnymi
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) dziesięć lat
b) dwadzieścia lat
c) pięć lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) dramatu i epiki
b) liryki, epiki i dramatu
c) liryki i dramatu
d) liryki i epiki
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) zachorował na zapalenie płuc
c) złamał nogę
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1820
c) 1824
d) 1818
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) ksiądz Robak
b) Sędzia
c) Wojski
d) Telimena
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Melancholii”
b) „Świątynią Dumania”
c) „Świątynią Rozmyślań”
d) „Świątynią Milczenia”
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) buraków
b) dziczyzny
c) brukwi
d) krwi zwierzęcej
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1812 roku
c) 1814 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) trzech dni
b) dziesięciu dni
c) tygodnia
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w karczmie Jankiela
b) na zamku Horeszków
c) w Dobrzyniu
d) w Soplicowie
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wiedzy
c) wolności
d) miłości
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) momenty upadku narodowego
b) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
c) lata konformizmu i upadku idei narodowych
d) chwile przełomowe dla narodu polskiego
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dziewiętnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) dwadzieścia jeden lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: