Pan Tadeusz
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dziewiętnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) osiemnaście lat
d) dwadzieścia jeden lat
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) jest wyidealizowana
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) trwa w poczuciu patriotyzmu
d) jest ostoją dawnej tradycji
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Inspiracją do napisania epopei były:
a) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
b) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
c) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
d) opowieści powstańców
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Podkomorzy
b) Wojski
c) Tadeusz
d) Sędzia
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) przedstawiające chwałę polskiego oręża
b) prezentujące największych polskich dowódców
c) prezentujące królów polskich
d) z polskiego sejmu
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Zygmunt
c) Bernard
d) Jan
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) będący podmiotem lirycznym
b) wszechwiedzący
c) utożsamiający się z bohaterami
d) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) sobotę
b) piątek
c) niedzielę
d) środę
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Petersburgu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) na Krymie
d) w Moskwie
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wszechobecny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) obiektywny
d) wtopiony w społeczeństwo
Rozwiązanie


Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) gęślarką
b) zjawą
c) nimfą
d) boginią
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) obiektywnemu opisowi
b) dystansowi narratora
c) występowaniu podmiotu lirycznego
d) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) rydza
b) muchomora
c) koźlarza
d) borowika
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Rejent
b) Wojski
c) Gerwazy
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Żydowski
c) Legion Włoski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Rozmyślań”
b) „Świątynią Milczenia”
c) „Świątynią Melancholii”
d) „Świątynią Dumania”
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) strzelając do siebie
b) topiąc się
c) wieszając się
d) zażywając truciznę
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1812 roku
c) 1809 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) polonistyki
c) literatury łacińskiej
d) języków słowiańskich
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Litwie
c) na Mazowszu
d) w Małopolsce
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) oczekiwaniu na gości
b) braku lęku przed złodziejami
c) dniu świątecznym
d) gościnności właściciela
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami polowań i grzybobrania
b) opisami zjawisk przyrody
c) opisami strojów i zwyczajów
d) opisami wyglądu bohaterów
Rozwiązanie

Płuta był:
a) majorem
b) marszałkiem
c) kapitanem
d) generałem
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Klucznik, Asesor i Rejent
b) Wojski, Gerwazy i Protazy
c) Hrabia, Tadeusz i Protazy
d) Wojski, Podkomorzy i Asesor
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zły znak
b) oznakę gwałtownych zmian
c) zapowiedź wojny
d) zapowiedź dobrobytu
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Wojski
b) Sędzia
c) ksiądz Robak
d) Telimena
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) angielskim
b) francuskim
c) hiszpańskim
d) włoskim
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Goethem
c) Krasińskim
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) pareo
b) słomkowy kapelusz
c) kalosze
d) płaszcz przeciwdeszczowy
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w Dobrzyniu
b) w karczmie Jankiela
c) w Soplicowie
d) na zamku Horeszków
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Rzymu
b) Wilna
c) Częstochowy
d) Paryża
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) walkę z Moskalami
b) polowanie na niedźwiedzia
c) poloneza
d) radę w Dobrzyniu
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Podlasia
b) Mazowsza
c) Małopolski
d) Kaszub
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) dziesięciu dni
b) tygodnia
c) pięciu dni
d) trzech dni
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) buraków
b) brukwi
c) dziczyzny
d) krwi zwierzęcej
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) momenty upadku narodowego
b) lata konformizmu i upadku idei narodowych
c) chwile przełomowe dla narodu polskiego
d) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mojżesz
b) Matyjasz
c) Mikołaj
d) Marian
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Tadeusza Kościuszki
b) króla Stanisława
c) Napoleona Bonaparte
d) Kołłątaja
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) miał silną gorączkę
c) złamał nogę
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) francuskiej
b) włoskiej
c) angielskiej
d) polskiej
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1835 roku
b) 1833 roku
c) 1834 roku
d) 1836 roku
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Litwa”
b) „Żegota”
c) „Żmudź”
d) „Zajazd”
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) nikogo z wymienionych
b) Wojskiego
c) Asesora
d) Rejenta
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) czworo dzieci
c) dwoje dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) jezuitą
b) kamedułą
c) bernardynem
d) dominikaninem
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) kapuśniak
b) kołduny litewskie
c) grochówkę
d) bigos
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
b) wielowątkowości fabuły
c) gadulstwie narratora
d) błędnej strukturze dzieła
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) reform carskich
b) uchwalenia konstytucji
c) Targowicy
d) I rozbioru Polski
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) dla klasztoru
b) Tadeuszowi
c) księdzu Robakowi
d) Hrabiemu
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki, epiki i dramatu
b) liryki i dramatu
c) dramatu i epiki
d) liryki i epiki
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) klucznikiem
b) woźnym
c) starostą
d) sędzią
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) piętnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) dziesięć lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) cnoty
c) wolności
d) wiedzy
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Turcji
c) we Włoszech
d) w Grecji
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) odwagę
b) nieustępliwość
c) męstwo
d) waleczność
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Asesor
b) Wojski
c) Sędzia
d) Podkomorzy
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Tadeusz i Zosia
b) Asesor i Tekla
c) Rejent i Telimena
d) Zosia i Podkomorzy
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów granicznych
b) podobieństwa nazwisk
c) nieudanych polowań
d) sporów o psy myśliwskie
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) do Francji
b) na Sybir
c) na Ukrainę
d) do Petersburga
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
b) wątkami miłosnymi
c) idyllicznym nastrojem
d) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Genowefa
b) Apostazego
c) Brunona
d) Andrzeja
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) patetyczny
b) prozaiczny
c) sztampowy
d) niekonwencjonalny
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Kurkiem
b) Prusakiem
c) Klucznikiem
d) Mopankiem
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) niechęć do walki szlachty
b) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
c) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
d) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) do sadu
b) w jarzyny
c) na pole gryki
d) do lasu
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1820
c) 1818
d) 1822
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: