Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1824
c) 1822
d) 1820
Rozwiązanie

Płuta był:
a) kapitanem
b) generałem
c) marszałkiem
d) majorem
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Krakowie
c) w Kownie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) brukwi
b) dziczyzny
c) buraków
d) krwi zwierzęcej
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź dobrobytu
b) oznakę gwałtownych zmian
c) zły znak
d) zapowiedź wojny
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Litwie
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dziewiętnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) dwadzieścia jeden lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) hiszpańskim
b) francuskim
c) angielskim
d) włoskim
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Sędzia
b) Telimena
c) ksiądz Robak
d) Wojski
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Zygmunt
c) Bernard
d) Jan
Rozwiązanie


Ksiądz Robak był:
a) dominikaninem
b) bernardynem
c) kamedułą
d) jezuitą
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
b) obiektywnemu opisowi
c) dystansowi narratora
d) występowaniu podmiotu lirycznego
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami polowań i grzybobrania
b) opisami wyglądu bohaterów
c) opisami strojów i zwyczajów
d) opisami zjawisk przyrody
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) topiąc się
b) strzelając do siebie
c) wieszając się
d) zażywając truciznę
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Żmudź”
b) „Żegota”
c) „Zajazd”
d) „Litwa”
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) dramatu i epiki
b) liryki i dramatu
c) liryki, epiki i dramatu
d) liryki i epiki
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
b) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
c) opowieści powstańców
d) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) środę
b) sobotę
c) niedzielę
d) piątek
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) podobieństwa nazwisk
b) nieudanych polowań
c) sporów o psy myśliwskie
d) sporów granicznych
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mojżesz
b) Marian
c) Matyjasz
d) Mikołaj
Rozwiązanie


Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Grecki
c) Legion Litewski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) uchwalenia konstytucji
b) I rozbioru Polski
c) Targowicy
d) reform carskich
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) gęślarką
b) nimfą
c) boginią
d) zjawą
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) oczekiwaniu na gości
b) braku lęku przed złodziejami
c) dniu świątecznym
d) gościnności właściciela
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w Dobrzyniu
b) na zamku Horeszków
c) w karczmie Jankiela
d) w Soplicowie
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) jest wyidealizowana
b) trwa w poczuciu patriotyzmu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest ostoją dawnej tradycji
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) momenty upadku narodowego
b) chwile przełomowe dla narodu polskiego
c) lata konformizmu i upadku idei narodowych
d) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) utożsamiający się z bohaterami
b) będący podmiotem lirycznym
c) wszechwiedzący
d) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) angielskiej
b) włoskiej
c) polskiej
d) francuskiej
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) radę w Dobrzyniu
b) walkę z Moskalami
c) poloneza
d) polowanie na niedźwiedzia
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Asesor i Tekla
b) Rejent i Telimena
c) Tadeusz i Zosia
d) Zosia i Podkomorzy
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Moskwie
c) w Petersburgu
d) na Krymie
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) języków słowiańskich
c) polonistyki
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) ksiądz Robak
b) Rejent
c) Wojski
d) Gerwazy
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) w jarzyny
b) do lasu
c) do sadu
d) na pole gryki
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Klucznik, Asesor i Rejent
b) Wojski, Gerwazy i Protazy
c) Hrabia, Tadeusz i Protazy
d) Wojski, Podkomorzy i Asesor
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
b) wątkami miłosnymi
c) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
d) idyllicznym nastrojem
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) tygodnia
b) trzech dni
c) dziesięciu dni
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) Hrabiemu
b) Tadeuszowi
c) księdzu Robakowi
d) dla klasztoru
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) koźlarza
b) borowika
c) muchomora
d) rydza
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) obiektywny
c) wtopiony w społeczeństwo
d) wszechobecny
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Prusakiem
b) Kurkiem
c) Klucznikiem
d) Mopankiem
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1811 roku
c) 1809 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Rejenta
b) Asesora
c) nikogo z wymienionych
d) Wojskiego
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) dwadzieścia lat
b) dziesięć lat
c) piętnaście lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) gadulstwie narratora
b) wielowątkowości fabuły
c) błędnej strukturze dzieła
d) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) króla Stanisława
b) Kołłątaja
c) Napoleona Bonaparte
d) Tadeusza Kościuszki
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
b) niechęć do walki szlachty
c) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
d) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Małopolski
b) Podlasia
c) Mazowsza
d) Kaszub
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) patetyczny
c) sztampowy
d) prozaiczny
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) we Francji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) sześcioro dzieci
c) dwoje dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) zachorował na zapalenie płuc
c) wypadł z okna
d) złamał nogę
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) sędzią
b) woźnym
c) starostą
d) klucznikiem
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) bigos
b) kapuśniak
c) kołduny litewskie
d) grochówkę
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Wojski
b) Tadeusz
c) Sędzia
d) Podkomorzy
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) z polskiego sejmu
b) przedstawiające chwałę polskiego oręża
c) prezentujące królów polskich
d) prezentujące największych polskich dowódców
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Sybir
b) do Francji
c) do Petersburga
d) na Ukrainę
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) cnoty
c) miłości
d) wiedzy
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Podkomorzy
b) Sędzia
c) Asesor
d) Wojski
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Brunona
b) Genowefa
c) Apostazego
d) Andrzeja
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Dumania”
b) „Świątynią Melancholii”
c) „Świątynią Rozmyślań”
d) „Świątynią Milczenia”
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Goethem
c) Heglem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) waleczność
b) odwagę
c) nieustępliwość
d) męstwo
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) płaszcz przeciwdeszczowy
b) kalosze
c) słomkowy kapelusz
d) pareo
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Paryża
b) Wilna
c) Rzymu
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1833 roku
b) 1834 roku
c) 1835 roku
d) 1836 roku
Rozwiązanie

Tagi: