Pan Tadeusz
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Kusy to chart:
a) nikogo z wymienionych
b) Rejenta
c) Wojskiego
d) Asesora
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) reform carskich
b) I rozbioru Polski
c) uchwalenia konstytucji
d) Targowicy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Do szlachty bez majątku należą:
a) Hrabia, Tadeusz i Protazy
b) Wojski, Podkomorzy i Asesor
c) Klucznik, Asesor i Rejent
d) Wojski, Gerwazy i Protazy
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) angielskiej
b) włoskiej
c) francuskiej
d) polskiej
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Prusakiem
b) Klucznikiem
c) Kurkiem
d) Mopankiem
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) obiektywny
c) wtopiony w społeczeństwo
d) wszechobecny
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) grochówkę
b) kołduny litewskie
c) kapuśniak
d) bigos
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Asesor i Tekla
b) Tadeusz i Zosia
c) Zosia i Podkomorzy
d) Rejent i Telimena
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
b) wszechwiedzący
c) utożsamiający się z bohaterami
d) będący podmiotem lirycznym
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Włoski
c) Legion Grecki
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie


Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
b) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
c) niechęć do walki szlachty
d) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dziewiętnaście lat
b) dwadzieścia jeden lat
c) osiemnaście lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) tygodnia
b) dziesięciu dni
c) pięciu dni
d) trzech dni
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) wieszając się
b) strzelając do siebie
c) topiąc się
d) zażywając truciznę
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Petersburgu
d) na Krymie
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) rydza
b) borowika
c) koźlarza
d) muchomora
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Rozmyślań”
b) „Świątynią Dumania”
c) „Świątynią Melancholii”
d) „Świątynią Milczenia”
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w Soplicowie
b) w karczmie Jankiela
c) w Dobrzyniu
d) na zamku Horeszków
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Małopolski
b) Kaszub
c) Mazowsza
d) Podlasia
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1811 roku
c) 1812 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Heglem
c) Odyńcem
d) Goethem
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) dwadzieścia lat
b) piętnaście lat
c) dziesięć lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) starostą
b) woźnym
c) klucznikiem
d) sędzią
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1836 roku
b) 1834 roku
c) 1835 roku
d) 1833 roku
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) obiektywnemu opisowi
b) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
c) dystansowi narratora
d) występowaniu podmiotu lirycznego
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mojżesz
b) Mikołaj
c) Marian
d) Matyjasz
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Asesor
b) Wojski
c) Sędzia
d) Podkomorzy
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Żmudź”
b) „Zajazd”
c) „Litwa”
d) „Żegota”
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) prozaiczny
b) patetyczny
c) sztampowy
d) niekonwencjonalny
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) krwi zwierzęcej
b) buraków
c) dziczyzny
d) brukwi
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) waleczność
b) nieustępliwość
c) męstwo
d) odwagę
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) trwa w poczuciu patriotyzmu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jest wyidealizowana
d) jest ostoją dawnej tradycji
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) walkę z Moskalami
b) polowanie na niedźwiedzia
c) radę w Dobrzyniu
d) poloneza
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Tadeusza Kościuszki
b) Kołłątaja
c) Napoleona Bonaparte
d) króla Stanisława
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) Hrabiemu
b) Tadeuszowi
c) księdzu Robakowi
d) dla klasztoru
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) opowieści powstańców
b) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
c) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
d) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Andrzeja
b) Brunona
c) Genowefa
d) Apostazego
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) na pole gryki
b) w jarzyny
c) do lasu
d) do sadu
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Bernard
c) Jan
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) gościnności właściciela
b) braku lęku przed złodziejami
c) oczekiwaniu na gości
d) dniu świątecznym
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) wielowątkowości fabuły
b) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
c) gadulstwie narratora
d) błędnej strukturze dzieła
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) bernardynem
b) dominikaninem
c) kamedułą
d) jezuitą
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) zjawą
b) boginią
c) gęślarką
d) nimfą
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) wypadł z okna
c) zachorował na zapalenie płuc
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) języków słowiańskich
c) lingwistyki
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) dramatu i epiki
b) liryki i dramatu
c) liryki i epiki
d) liryki, epiki i dramatu
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) francuskim
b) włoskim
c) hiszpańskim
d) angielskim
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Gerwazy
b) Rejent
c) Wojski
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
b) chwile przełomowe dla narodu polskiego
c) lata konformizmu i upadku idei narodowych
d) momenty upadku narodowego
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Wojski
b) Tadeusz
c) Sędzia
d) Podkomorzy
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Wilna
b) Rzymu
c) Częstochowy
d) Paryża
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) wątkami miłosnymi
b) idyllicznym nastrojem
c) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
d) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
Rozwiązanie

Płuta był:
a) generałem
b) kapitanem
c) majorem
d) marszałkiem
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) sześcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) dwoje dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Ukrainę
b) do Petersburga
c) na Sybir
d) do Francji
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Sędzia
b) ksiądz Robak
c) Telimena
d) Wojski
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1818
c) 1820
d) 1824
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami wyglądu bohaterów
b) opisami polowań i grzybobrania
c) opisami strojów i zwyczajów
d) opisami zjawisk przyrody
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów o psy myśliwskie
b) sporów granicznych
c) nieudanych polowań
d) podobieństwa nazwisk
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) przedstawiające chwałę polskiego oręża
b) prezentujące królów polskich
c) prezentujące największych polskich dowódców
d) z polskiego sejmu
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) oznakę gwałtownych zmian
b) zapowiedź wojny
c) zły znak
d) zapowiedź dobrobytu
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) na Mazowszu
c) w Wielkopolsce
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) słomkowy kapelusz
b) kalosze
c) płaszcz przeciwdeszczowy
d) pareo
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wiedzy
c) wolności
d) miłości
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) piątek
b) niedzielę
c) środę
d) sobotę
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) we Włoszech
c) w Grecji
d) w Turcji
Rozwiązanie

Tagi: