Pan Tadeusz
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Sędzia
b) Wojski
c) Podkomorzy
d) Tadeusz
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wtopiony w społeczeństwo
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) obiektywny
d) wszechobecny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) literatury łacińskiej
c) języków słowiańskich
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) prezentujące królów polskich
b) przedstawiające chwałę polskiego oręża
c) z polskiego sejmu
d) prezentujące największych polskich dowódców
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) nieustępliwość
b) waleczność
c) odwagę
d) męstwo
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) wieszając się
b) zażywając truciznę
c) strzelając do siebie
d) topiąc się
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Mopankiem
b) Prusakiem
c) Klucznikiem
d) Kurkiem
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Kołłątaja
b) króla Stanisława
c) Tadeusza Kościuszki
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) brukwi
b) buraków
c) dziczyzny
d) krwi zwierzęcej
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Brunona
b) Genowefa
c) Apostazego
d) Andrzeja
Rozwiązanie


„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) dramatu i epiki
b) liryki, epiki i dramatu
c) liryki i dramatu
d) liryki i epiki
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Bernard
c) Zygmunt
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) sześcioro dzieci
c) dwoje dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1812 roku
c) 1811 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) w Wielkopolsce
c) na Litwie
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1833 roku
b) 1835 roku
c) 1834 roku
d) 1836 roku
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Litewski
c) Legion Żydowski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) osiemnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) dwadzieścia jeden lat
d) dziewiętnaście lat
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) do sadu
b) na pole gryki
c) w jarzyny
d) do lasu
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) tygodnia
b) trzech dni
c) dziesięciu dni
d) pięciu dni
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) lata konformizmu i upadku idei narodowych
b) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
c) chwile przełomowe dla narodu polskiego
d) momenty upadku narodowego
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) słomkowy kapelusz
b) pareo
c) płaszcz przeciwdeszczowy
d) kalosze
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami zjawisk przyrody
b) opisami polowań i grzybobrania
c) opisami wyglądu bohaterów
d) opisami strojów i zwyczajów
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) we Francji
c) w Turcji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) gościnności właściciela
b) dniu świątecznym
c) braku lęku przed złodziejami
d) oczekiwaniu na gości
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) gadulstwie narratora
b) wielowątkowości fabuły
c) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
d) błędnej strukturze dzieła
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) dziesięć lat
b) piętnaście lat
c) pięć lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Żegota”
b) „Zajazd”
c) „Litwa”
d) „Żmudź”
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Mazowsza
b) Małopolski
c) Podlasia
d) Kaszub
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) patetyczny
b) sztampowy
c) niekonwencjonalny
d) prozaiczny
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) hiszpańskim
b) francuskim
c) włoskim
d) angielskim
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) w Kownie
c) w Wilnie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Asesora
b) nikogo z wymienionych
c) Rejenta
d) Wojskiego
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) księdzu Robakowi
b) Hrabiemu
c) Tadeuszowi
d) dla klasztoru
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Klucznik, Asesor i Rejent
b) Wojski, Podkomorzy i Asesor
c) Hrabia, Tadeusz i Protazy
d) Wojski, Gerwazy i Protazy
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Gerwazy
b) Rejent
c) Wojski
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) złamał nogę
c) wypadł z okna
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Asesor i Tekla
b) Tadeusz i Zosia
c) Zosia i Podkomorzy
d) Rejent i Telimena
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) do Petersburga
b) na Sybir
c) na Ukrainę
d) do Francji
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
b) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
c) niechęć do walki szlachty
d) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów o psy myśliwskie
b) nieudanych polowań
c) podobieństwa nazwisk
d) sporów granicznych
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1824
c) 1818
d) 1822
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Melancholii”
b) „Świątynią Rozmyślań”
c) „Świątynią Milczenia”
d) „Świątynią Dumania”
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Goethem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
b) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
c) idyllicznym nastrojem
d) wątkami miłosnymi
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) kamedułą
b) dominikaninem
c) bernardynem
d) jezuitą
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) starostą
b) klucznikiem
c) woźnym
d) sędzią
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) sobotę
b) środę
c) piątek
d) niedzielę
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Sędzia
b) Asesor
c) Wojski
d) Podkomorzy
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Telimena
b) Wojski
c) ksiądz Robak
d) Sędzia
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) włoskiej
b) angielskiej
c) francuskiej
d) polskiej
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) miłości
c) cnoty
d) wiedzy
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) jest ostoją dawnej tradycji
b) trwa w poczuciu patriotyzmu
c) jest wyidealizowana
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Częstochowy
b) Wilna
c) Rzymu
d) Paryża
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) bigos
b) grochówkę
c) kołduny litewskie
d) kapuśniak
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) polowanie na niedźwiedzia
b) poloneza
c) radę w Dobrzyniu
d) walkę z Moskalami
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Matyjasz
b) Marian
c) Mikołaj
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Płuta był:
a) marszałkiem
b) kapitanem
c) generałem
d) majorem
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
b) występowaniu podmiotu lirycznego
c) dystansowi narratora
d) obiektywnemu opisowi
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zły znak
b) zapowiedź wojny
c) zapowiedź dobrobytu
d) oznakę gwałtownych zmian
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) boginią
b) gęślarką
c) nimfą
d) zjawą
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) I rozbioru Polski
b) uchwalenia konstytucji
c) Targowicy
d) reform carskich
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w Soplicowie
b) w karczmie Jankiela
c) w Dobrzyniu
d) na zamku Horeszków
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) muchomora
b) borowika
c) rydza
d) koźlarza
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
b) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
c) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
d) opowieści powstańców
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
b) wszechwiedzący
c) utożsamiający się z bohaterami
d) będący podmiotem lirycznym
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Petersburgu
b) w Moskwie
c) na Krymie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tagi: