Pan Tadeusz
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki, epiki i dramatu
b) liryki i dramatu
c) liryki i epiki
d) dramatu i epiki
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) gadulstwie narratora
b) wielowątkowości fabuły
c) błędnej strukturze dzieła
d) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) momenty upadku narodowego
b) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
c) lata konformizmu i upadku idei narodowych
d) chwile przełomowe dla narodu polskiego
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) odwagę
b) męstwo
c) waleczność
d) nieustępliwość
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wolności
c) miłości
d) wiedzy
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) kapuśniak
b) kołduny litewskie
c) bigos
d) grochówkę
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w Soplicowie
b) w Dobrzyniu
c) w karczmie Jankiela
d) na zamku Horeszków
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) krwi zwierzęcej
b) buraków
c) dziczyzny
d) brukwi
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Wojski
b) ksiądz Robak
c) Gerwazy
d) Rejent
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) nimfą
b) gęślarką
c) boginią
d) zjawą
Rozwiązanie


Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) I rozbioru Polski
b) uchwalenia konstytucji
c) Targowicy
d) reform carskich
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Telimena
b) Sędzia
c) Wojski
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

Płuta był:
a) kapitanem
b) marszałkiem
c) majorem
d) generałem
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) miał silną gorączkę
c) wypadł z okna
d) złamał nogę
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1835 roku
b) 1834 roku
c) 1833 roku
d) 1836 roku
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) obiektywny
b) wszechobecny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wtopiony w społeczeństwo
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) francuskim
b) włoskim
c) hiszpańskim
d) angielskim
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) radę w Dobrzyniu
b) poloneza
c) walkę z Moskalami
d) polowanie na niedźwiedzia
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Apostazego
b) Genowefa
c) Andrzeja
d) Brunona
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) sztampowy
c) prozaiczny
d) patetyczny
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mojżesz
b) Marian
c) Mikołaj
d) Matyjasz
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
b) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
c) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
d) niechęć do walki szlachty
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) piętnaście lat
b) pięć lat
c) dwadzieścia lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) borowika
b) muchomora
c) rydza
d) koźlarza
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) osiemnaście lat
b) dwadzieścia jeden lat
c) dwadzieścia lat
d) dziewiętnaście lat
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Wojskiego
b) Rejenta
c) Asesora
d) nikogo z wymienionych
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
b) wątkami miłosnymi
c) idyllicznym nastrojem
d) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Tadeusza Kościuszki
b) Napoleona Bonaparte
c) Kołłątaja
d) króla Stanisława
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Melancholii”
b) „Świątynią Milczenia”
c) „Świątynią Dumania”
d) „Świątynią Rozmyślań”
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) piątek
b) środę
c) niedzielę
d) sobotę
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) słomkowy kapelusz
b) kalosze
c) płaszcz przeciwdeszczowy
d) pareo
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Sędzia
b) Podkomorzy
c) Wojski
d) Asesor
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) dniu świątecznym
b) oczekiwaniu na gości
c) braku lęku przed złodziejami
d) gościnności właściciela
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Wojski
b) Tadeusz
c) Podkomorzy
d) Sędzia
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Kaszub
b) Małopolski
c) Podlasia
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) czworo dzieci
c) dwoje dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Zygmunt
c) Mikołaj
d) Jan
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Żegota”
b) „Litwa”
c) „Żmudź”
d) „Zajazd”
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) prezentujące największych polskich dowódców
b) przedstawiające chwałę polskiego oręża
c) z polskiego sejmu
d) prezentujące królów polskich
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) topiąc się
b) wieszając się
c) strzelając do siebie
d) zażywając truciznę
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) jest wyidealizowana
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) trwa w poczuciu patriotyzmu
d) jest ostoją dawnej tradycji
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Częstochowy
b) Rzymu
c) Wilna
d) Paryża
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Grecji
c) we Francji
d) w Turcji
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) włoskiej
b) polskiej
c) francuskiej
d) angielskiej
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1822
c) 1824
d) 1820
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Krasińskim
c) Goethem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) obiektywnemu opisowi
b) dystansowi narratora
c) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
d) występowaniu podmiotu lirycznego
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) na Mazowszu
c) w Małopolsce
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) języków słowiańskich
c) literatury łacińskiej
d) polonistyki
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Litewski
c) Legion Grecki
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) księdzu Robakowi
b) Hrabiemu
c) dla klasztoru
d) Tadeuszowi
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) do Petersburga
b) na Sybir
c) do Francji
d) na Ukrainę
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Mopankiem
b) Kurkiem
c) Prusakiem
d) Klucznikiem
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) trzech dni
b) tygodnia
c) dziesięciu dni
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) we Lwowie
c) w Wilnie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1811 roku
c) 1809 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami polowań i grzybobrania
b) opisami strojów i zwyczajów
c) opisami wyglądu bohaterów
d) opisami zjawisk przyrody
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) będący podmiotem lirycznym
b) utożsamiający się z bohaterami
c) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
d) wszechwiedzący
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) kamedułą
b) dominikaninem
c) bernardynem
d) jezuitą
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) opowieści powstańców
b) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
c) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
d) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) na pole gryki
b) do sadu
c) w jarzyny
d) do lasu
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Wojski, Podkomorzy i Asesor
b) Klucznik, Asesor i Rejent
c) Wojski, Gerwazy i Protazy
d) Hrabia, Tadeusz i Protazy
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) podobieństwa nazwisk
b) nieudanych polowań
c) sporów granicznych
d) sporów o psy myśliwskie
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) sędzią
b) woźnym
c) klucznikiem
d) starostą
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) na Krymie
c) w Petersburgu
d) w Moskwie
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Zosia i Podkomorzy
b) Rejent i Telimena
c) Asesor i Tekla
d) Tadeusz i Zosia
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) oznakę gwałtownych zmian
b) zły znak
c) zapowiedź wojny
d) zapowiedź dobrobytu
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: