Pan Tadeusz
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Do szlachty bez majątku należą:
a) Wojski, Podkomorzy i Asesor
b) Wojski, Gerwazy i Protazy
c) Hrabia, Tadeusz i Protazy
d) Klucznik, Asesor i Rejent
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) bernardynem
b) jezuitą
c) dominikaninem
d) kamedułą
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) zażywając truciznę
b) strzelając do siebie
c) topiąc się
d) wieszając się
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) trwa w poczuciu patriotyzmu
c) jest ostoją dawnej tradycji
d) jest wyidealizowana
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Grecji
c) w Turcji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wszechobecny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) obiektywny
d) wtopiony w społeczeństwo
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Krakowie
c) w Kownie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Krasińskim
c) Goethem
d) Heglem
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Mazowsza
b) Małopolski
c) Kaszub
d) Podlasia
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Melancholii”
b) „Świątynią Dumania”
c) „Świątynią Milczenia”
d) „Świątynią Rozmyślań”
Rozwiązanie


Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1811 roku
c) 1809 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) ksiądz Robak
b) Gerwazy
c) Rejent
d) Wojski
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) błędnej strukturze dzieła
b) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
c) wielowątkowości fabuły
d) gadulstwie narratora
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Kurkiem
b) Mopankiem
c) Prusakiem
d) Klucznikiem
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) przedstawiające chwałę polskiego oręża
b) prezentujące królów polskich
c) z polskiego sejmu
d) prezentujące największych polskich dowódców
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) idyllicznym nastrojem
b) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
c) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
d) wątkami miłosnymi
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) klucznikiem
b) woźnym
c) starostą
d) sędzią
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) króla Stanisława
b) Tadeusza Kościuszki
c) Napoleona Bonaparte
d) Kołłątaja
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
b) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
c) niechęć do walki szlachty
d) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Sędzia
b) Podkomorzy
c) Wojski
d) Tadeusz
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) do lasu
b) do sadu
c) na pole gryki
d) w jarzyny
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Sybir
b) do Petersburga
c) do Francji
d) na Ukrainę
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) gęślarką
b) zjawą
c) boginią
d) nimfą
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Apostazego
b) Brunona
c) Genowefa
d) Andrzeja
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1833 roku
b) 1834 roku
c) 1835 roku
d) 1836 roku
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Tadeusz i Zosia
b) Asesor i Tekla
c) Zosia i Podkomorzy
d) Rejent i Telimena
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Wielkopolsce
c) na Mazowszu
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) lingwistyki
c) polonistyki
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) patetyczny
b) prozaiczny
c) sztampowy
d) niekonwencjonalny
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź dobrobytu
b) zapowiedź wojny
c) oznakę gwałtownych zmian
d) zły znak
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) kalosze
b) płaszcz przeciwdeszczowy
c) pareo
d) słomkowy kapelusz
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) gościnności właściciela
b) braku lęku przed złodziejami
c) dniu świątecznym
d) oczekiwaniu na gości
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dwadzieścia lat
b) dwadzieścia jeden lat
c) osiemnaście lat
d) dziewiętnaście lat
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) nikogo z wymienionych
b) Asesora
c) Wojskiego
d) Rejenta
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wolności
c) wiedzy
d) miłości
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Wojski
b) ksiądz Robak
c) Sędzia
d) Telimena
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) dziesięć lat
b) dwadzieścia lat
c) piętnaście lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Asesor
b) Wojski
c) Sędzia
d) Podkomorzy
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) trzech dni
b) tygodnia
c) dziesięciu dni
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Płuta był:
a) marszałkiem
b) kapitanem
c) generałem
d) majorem
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) Targowicy
b) uchwalenia konstytucji
c) reform carskich
d) I rozbioru Polski
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mikołaj
b) Marian
c) Mojżesz
d) Matyjasz
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Żmudź”
b) „Żegota”
c) „Litwa”
d) „Zajazd”
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Rzymu
b) Wilna
c) Paryża
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) sześcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) dwoje dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) walkę z Moskalami
b) radę w Dobrzyniu
c) polowanie na niedźwiedzia
d) poloneza
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) brukwi
b) krwi zwierzęcej
c) dziczyzny
d) buraków
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) występowaniu podmiotu lirycznego
b) obiektywnemu opisowi
c) dystansowi narratora
d) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki i epiki
b) liryki i dramatu
c) dramatu i epiki
d) liryki, epiki i dramatu
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) środę
b) sobotę
c) piątek
d) niedzielę
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) w Petersburgu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) na Krymie
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) angielskim
b) włoskim
c) hiszpańskim
d) francuskim
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) lata konformizmu i upadku idei narodowych
b) momenty upadku narodowego
c) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
d) chwile przełomowe dla narodu polskiego
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów o psy myśliwskie
b) sporów granicznych
c) podobieństwa nazwisk
d) nieudanych polowań
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) bigos
b) kołduny litewskie
c) kapuśniak
d) grochówkę
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami wyglądu bohaterów
b) opisami zjawisk przyrody
c) opisami strojów i zwyczajów
d) opisami polowań i grzybobrania
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
b) wszechwiedzący
c) utożsamiający się z bohaterami
d) będący podmiotem lirycznym
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Bernard
c) Zygmunt
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) rydza
b) muchomora
c) koźlarza
d) borowika
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) Tadeuszowi
b) księdzu Robakowi
c) dla klasztoru
d) Hrabiemu
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Grecki
c) Legion Żydowski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) złamał nogę
c) miał silną gorączkę
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) waleczność
b) męstwo
c) odwagę
d) nieustępliwość
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) polskiej
b) angielskiej
c) francuskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w karczmie Jankiela
b) w Dobrzyniu
c) w Soplicowie
d) na zamku Horeszków
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1824
c) 1820
d) 1822
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) opowieści powstańców
b) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
c) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
d) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
Rozwiązanie

Tagi: