Pan Tadeusz
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Płuta był:
a) kapitanem
b) majorem
c) generałem
d) marszałkiem
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dwadzieścia jeden lat
b) dziewiętnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Kurkiem
b) Mopankiem
c) Klucznikiem
d) Prusakiem
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Małopolski
b) Kaszub
c) Mazowsza
d) Podlasia
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) czworo dzieci
c) ośmioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) dominikaninem
b) jezuitą
c) kamedułą
d) bernardynem
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) polskiej
b) francuskiej
c) angielskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Tadeusz i Zosia
b) Asesor i Tekla
c) Rejent i Telimena
d) Zosia i Podkomorzy
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) gościnności właściciela
b) dniu świątecznym
c) braku lęku przed złodziejami
d) oczekiwaniu na gości
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź dobrobytu
b) zły znak
c) oznakę gwałtownych zmian
d) zapowiedź wojny
Rozwiązanie


Czarna polewka to zupa z:
a) krwi zwierzęcej
b) buraków
c) brukwi
d) dziczyzny
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
b) niechęć do walki szlachty
c) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
d) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) gęślarką
b) zjawą
c) boginią
d) nimfą
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) płaszcz przeciwdeszczowy
b) pareo
c) kalosze
d) słomkowy kapelusz
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) sobotę
b) środę
c) niedzielę
d) piątek
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Wilna
b) Rzymu
c) Paryża
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) piętnaście lat
b) dziesięć lat
c) dwadzieścia lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Litwa”
b) „Żegota”
c) „Zajazd”
d) „Żmudź”
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) miłości
c) wolności
d) wiedzy
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Podkomorzy
b) Sędzia
c) Tadeusz
d) Wojski
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Sędzia
b) Wojski
c) Podkomorzy
d) Asesor
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) dystansowi narratora
b) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
c) obiektywnemu opisowi
d) występowaniu podmiotu lirycznego
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) trwa w poczuciu patriotyzmu
b) jest ostoją dawnej tradycji
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest wyidealizowana
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) prezentujące królów polskich
b) przedstawiające chwałę polskiego oręża
c) prezentujące największych polskich dowódców
d) z polskiego sejmu
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) do lasu
b) na pole gryki
c) do sadu
d) w jarzyny
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Genowefa
b) Apostazego
c) Brunona
d) Andrzeja
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w Wilnie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) nieustępliwość
b) waleczność
c) męstwo
d) odwagę
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) rydza
b) koźlarza
c) muchomora
d) borowika
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1824
c) 1818
d) 1820
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Bernard
c) Zygmunt
d) Jan
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Hrabia, Tadeusz i Protazy
b) Wojski, Podkomorzy i Asesor
c) Wojski, Gerwazy i Protazy
d) Klucznik, Asesor i Rejent
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1836 roku
b) 1835 roku
c) 1834 roku
d) 1833 roku
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) króla Stanisława
b) Kołłątaja
c) Tadeusza Kościuszki
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami strojów i zwyczajów
b) opisami zjawisk przyrody
c) opisami polowań i grzybobrania
d) opisami wyglądu bohaterów
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mikołaj
b) Marian
c) Matyjasz
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) do Francji
b) na Sybir
c) do Petersburga
d) na Ukrainę
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) tygodnia
b) trzech dni
c) pięciu dni
d) dziesięciu dni
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) podobieństwa nazwisk
b) sporów o psy myśliwskie
c) sporów granicznych
d) nieudanych polowań
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w Soplicowie
b) w karczmie Jankiela
c) w Dobrzyniu
d) na zamku Horeszków
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) zażywając truciznę
b) topiąc się
c) wieszając się
d) strzelając do siebie
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) momenty upadku narodowego
b) chwile przełomowe dla narodu polskiego
c) lata konformizmu i upadku idei narodowych
d) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) nikogo z wymienionych
b) Rejenta
c) Asesora
d) Wojskiego
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) sztampowy
c) prozaiczny
d) patetyczny
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) będący podmiotem lirycznym
b) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
c) utożsamiający się z bohaterami
d) wszechwiedzący
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) obiektywny
b) wtopiony w społeczeństwo
c) wszechobecny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Melancholii”
b) „Świątynią Milczenia”
c) „Świątynią Rozmyślań”
d) „Świątynią Dumania”
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) wypadł z okna
c) zachorował na zapalenie płuc
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) wielowątkowości fabuły
b) błędnej strukturze dzieła
c) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
d) gadulstwie narratora
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) dla klasztoru
b) Tadeuszowi
c) Hrabiemu
d) księdzu Robakowi
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) starostą
b) sędzią
c) klucznikiem
d) woźnym
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) w Wielkopolsce
c) na Litwie
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) literatury łacińskiej
c) polonistyki
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) reform carskich
b) Targowicy
c) I rozbioru Polski
d) uchwalenia konstytucji
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) ksiądz Robak
b) Wojski
c) Gerwazy
d) Rejent
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) kapuśniak
b) grochówkę
c) bigos
d) kołduny litewskie
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) ksiądz Robak
b) Wojski
c) Sędzia
d) Telimena
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
b) idyllicznym nastrojem
c) wątkami miłosnymi
d) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1811 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
b) opowieści powstańców
c) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
d) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) hiszpańskim
b) włoskim
c) francuskim
d) angielskim
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki i epiki
b) liryki i dramatu
c) dramatu i epiki
d) liryki, epiki i dramatu
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Heglem
c) Goethem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) polowanie na niedźwiedzia
b) radę w Dobrzyniu
c) walkę z Moskalami
d) poloneza
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Włoski
c) Legion Żydowski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Moskwie
c) na Krymie
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) we Włoszech
c) w Turcji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Tagi: