ARTYKUL ------ http://ostatnidzwonek.pl/pt/tresc-185.html ----------------
 Inspiracje i nawiązania do „Pana Tadeusza” ostatnidzwonek.pl
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Pan Tadeusz

Inspiracje i nawiązania do „Pana Tadeusza”

· Za pierwowzór Postoliny z Zemsty Adama Fredry uważano postać Telimeny z Pana Tadeusza.

· XIII księga "Pana Tadeusza", czyli Noc poślubna Tadeusza i Zosi, Aleksander Fredro, naśladując mickiewiczowską narrację, w satyryczny sposób przedstawia ciąg dalszy epopei.

· Obrona Sokołowa Aleksandra Morgenbessera – na poemacie Mickiewicza wzorowane były postacie mieszkańców Sokołowa, a także komizm postaci i sytuacji.

· Noc strzelców w Anatolii Karola Brzozowskiego – utwór bardzo podobny do Pana Tadeusza pod względem ukazania życia szlacheckiego, obyczajowości i sztuki myślistwa.

· Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej – jest świadomym nawiązaniem do dzieła Mickiewicza, zwłaszcza, jeżeli chodzi o przedstawienie przyrody nadniemeńskiej oraz treści patriotyczne.

· Jan Prorok Alfreda Nossiga – zamierzona imitacja Pana Tadeusza na płaszczyźnie stylu, kompozycji i fabuły.

· Laszka Włodzimierza Wysockiego – poemat podobny w partiach opisowych do dzieła Adama Mickiewicza.

· Pan Balcerek w Brazylii Marii Konopnickiej – naśladuje opisową technikę Pana Tadeusza. Są to opisy wschodu słońca i burzy.

· Stary kościół miechowski Norberta Bonczyka – utwór wzorowany na Panu Tadeuszu poprzez wprowadzenie anegdot, mickiewiczowskiego humoru, ucieczkę do miejsc dzieciństwa.

· Sobol i panna i Puszcza Józefa Weyssenhoffa – idylliczna wizja życia człowieka, który żyje w zgodzie z naturą i cieszy się jej przychylnością jest kolejnym wcieleniem soplicowskiej arkadii.

· Ferdydurke Witolda Gombrowicza – odnaleźć można podobieństwa do ziemiańskiego kultu jedzenia i posiłku.

· Dolina Issy Czesława Miłosza – wzorowany na arkadyjskości Soplicowa w Panu Tadeuszu świat antyarkadii, w której zło ma również swoje miejsce.
Zobacz inne artykuły:

Inne
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe
Biografia Adama Mickiewicza
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Motywy literackie w „Panu Tadeuszu”
Główne wątki w „Panu Tadeuszu”
Geneza i okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Poetyka „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja – zestawienie cech
Przyroda w „Panu Tadeuszu”
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Synkretyzm gatunkowy i rodzajowy „Pana Tadeusza”. Poetyka dzieła
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Kalendarium twórczości Mickiewicza
Mickiewicz - kalendarium życia
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Postacie historyczne
Charakterystyka postaci drugoplanowych
Hrabia - charakterystyka
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
O Mickiewiczu powiedzieli...
Inspiracje i nawiązania do „Pana Tadeusza”
Ekranizacje „PanaTadeusza”
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”
Bibliografia

Tagi:
Partner serwisu: