Synkretyzm gatunkowy i rodzajowy „Pana Tadeusza”. Poetyka dzieła - strona 2
      Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Pan Tadeusz

Synkretyzm gatunkowy i rodzajowy „Pana Tadeusza”. Poetyka dzieła

l) Aforyzmy – zwięźle ujęte w formę jednego zdania treści o charakterze filozoficznym bądź moralnym, odznaczające się błyskotliwością, na przykład: „Co Francuz wymyśli, to Polak pokocha” [Ks. I, 480]

m) Pogadanka – mowa Sędziego o grzeczności.

n) Opowiadanie – cechujące się swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń. W Panu Tadeuszu taki te cechy ma historia Gerwazego o Jacku Soplicy i Horeszkach.

o) Humoreska – opowiadanie o zabawnym zdarzeniu, zwykle zamknięte dowcipną puentą. W dziele to spór o psy, zakończony zwycięstwem obu stron i słowami „Niech zgoda między nami kwitnie” [Ks. XI, 568].

p) Obrazek – swoista scenka rodzajowa, mająca charakter plastycznego opisu sytuacji. W utworze takimi barwnymi scenkami są posiłek i grzybobranie.

[w oparciu o Słownik terminów literackich]

strona:    1    2  

Szybki test:

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) wątkami miłosnymi
b) idyllicznym nastrojem
c) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
d) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki i dramatu
b) dramatu i epiki
c) liryki, epiki i dramatu
d) liryki i epiki
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) walkę z Moskalami
b) poloneza
c) radę w Dobrzyniu
d) polowanie na niedźwiedzia
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe
Biografia Adama Mickiewicza
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Motywy literackie w „Panu Tadeuszu”
Główne wątki w „Panu Tadeuszu”
Geneza i okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Synkretyzm gatunkowy i rodzajowy „Pana Tadeusza”. Poetyka dzieła
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Poetyka „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja – zestawienie cech
Przyroda w „Panu Tadeuszu”
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Postacie historyczne
Charakterystyka postaci drugoplanowych
Hrabia - charakterystyka
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Kalendarium twórczości Mickiewicza
Mickiewicz - kalendarium życia
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”
O Mickiewiczu powiedzieli...
Inspiracje i nawiązania do „Pana Tadeusza”
Ekranizacje „PanaTadeusza”
Bibliografia

Tagi: