Pan Tadeusz | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Pan Tadeusz

Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Dorota Blednicka

Adam Mickiewicz traktuje historię inspiracyjnie i wybiórczo, dostosowując ją do potrzeb fabuły. Stanowi ona jedynie tło dla głównych wydarzeń dzieła. Bohaterowie wspominają o ważnych i historycznych wydarzeniach z dziejów Polski, takich jak: Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 Maja, Targowica i rzeź Pragi.

Można również dopatrzyć się pierwowzorów postaci Pana Tadeusza. Szczególnie upatrywano podobieństwa postaci Stolnika do hrabiego Stanisława Ankwicza, a w postaci Ewy widziano Ewę Henriettę.

Badacze dzieła Mickiewicza doszukali się w utworze elementów biograficznych i przekonań poety. Potraktowanie miłości Jacka Soplicy do Ewy przez Stolnika, jest odtworzeniem stosunku rodziny Ankwiczów do uczucia, jakim Mickiewicz obdarzył Ewę Henriettę. Tadeusz jako postać był dla poety wyrazem narodowej nadziei, jaką upatrywał w przyszłych żołnierzach, którzy według niego byli najcenniejszymi członkami narodu polskiego. Maciej Rózeczka był świadectwem patriotyzmu i rozumu politycznego, wzorem obywatela w wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej. Natomiast w postać Jankiela i jego poczucie polskości, Mickiewicz wpisał postulat i wiarę w to, że nadejdzie czas, iż ludność żydowska zacznie sympatyzować z Polakami.

Zapewne można doszukać się prób wzniecenia powstania na Litwie w momencie, kiedy utworzone Księstwo Warszawskie obudziło na nowo idee narodowo – wyzwoleńcze. Mickiewicz nie był jednak historykiem. Wykorzystał pewne zdarzenia z dawnej świetności narodu polskiego, wprowadził wielkie rodzime postacie, by wpisać w to fikcyjny dworek Soplicowo wraz z jego życiem i mieszkańcami. Jako dobry obserwator życia i ludzi przypisał zapewne swoim fikcyjnym bohaterom niektóre wady i zalety znanych mu osobiście osób. Świat przedstawiony w dziele to jednak literacka fikcja.

Pan Tadeusz wpisał się w kanon literatury polskiej jako epopeja narodowa. W zbiorowej świadomości odbiorców jest on żywym obrazem dawnych czasów, walki o wolność oraz walki w imię ojczyzny.

On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe
Biografia Adama Mickiewicza
Geneza i okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Główne wątki w „Panu Tadeuszu”
Motywy literackie w „Panu Tadeuszu”
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Synkretyzm gatunkowy i rodzajowy „Pana Tadeusza”. Poetyka dzieła
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Przyroda w „Panu Tadeuszu”
„Pan Tadeusz” jako epopeja – zestawienie cech
Poetyka „Pana Tadeusza”
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Zosia - charakterystyka
Hrabia - charakterystyka
Charakterystyka postaci drugoplanowych
Postacie historyczne
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Mickiewicz - kalendarium życia
Kalendarium twórczości Mickiewicza
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Ekranizacje „PanaTadeusza”
Inspiracje i nawiązania do „Pana Tadeusza”
O Mickiewiczu powiedzieli...
Bibliografia

Tagi: